Цахимд шилжүүлэх
үйлчилгээ

Хэвлэмэл ном, сонин, материалуудыг цахимжуулснаар хуучны ховор, үнэ цэнтэй бүтээлүүдийг устаж үгүй болохоос сэргийлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой.

Дэлгэрэнгүй

Хэвлэмэл -> Цахим

Хэвлэмэл бүтээлийг сканнердаж, тэмдэгт таних технологийн тусламжтайгаар цахим хувилбарт шилжүүлнэ.

Дижитал файл -> Цахим файл

.Doc, .Pdf өргөтгөлтэй файлуудыг цахимжуулах үйлчилгээ

ePub хөрвүүлэлт

ePub нь цахим номын хамгийн түгээмэл хувилбар юм. Бүтээлийг ePub форматад шилжүүлснээр гар утас, компьютер, таблет бүхийл төхөөрөмж дээр уншихад тохиромжтой болох юм.

Аудио ном бүтээх

Таны бүтээлийг Аудио хэлбэрт шил