Esan
Үндэсний цахим сан

Зохиолч, бүтээгчдийг уншигчидтай холбох хамгийн том цахим гүүр

Давуу талууд

Орон зай, цаг хугацаа, харьяалалаас үл хамаарч хэрэглэх боломж
Бага зардалаар хамгийн өргөн мэдлэгийг олж авах
Интернетэд холбогдсон бүх төрлийн төхөөрөмжөөс хандах боломж
Орчин цагийн түүхийг хөтлөх ухаалаг систем
Мэдлэгээ капитал болгон хувиргаж, нэмэлт орлого олох боломж
Цаг хугацаа хэмнэх, хялбар, оновчтой хайлтын систем

Системийн танилцуулга

Хиймэл оюун (AI)

Хиймэл оюун ашиглан хэвлэмэл бүтээлийг дижитал буюу цахим хэлбэрт хөрвүүлж, алдааг засах программ

Хуулбар шалгуур

Шалгуулагчийн бүтээлийг нэгдсэн сангийн эх сурвалжуудтай харьцуулж, давхардлыг тооцон, үнэлгээ өгнө

Хөрвүүлэх технологи (OCR)

Хэвлэмэл бүтээлийг цахим хувилбарт шилжүүлж, хуучны бүтээлүүдийг элэгдэж устахаас хамгаална

Ухаалаг систем

Хиймэл оюун нь таны хайлтын үр дүнг тооцоолж, ижил төстэй бүтээлүүдийг санал болгоно

Эш татах

Нэгдсэн санд бүртгэлтэй эх сурвалжаас эшлэл хийх, Эш татах соёлыг төлөвшүүлэх, бүтээлийн чанарыг сайжруулах боломж

Ухаалаг хайлт

Хэрэглэгчийн хайсан мэдээллийг илүү оновчтой, нарийвчилсан хэлбэрээр олно. Систем нь бүтээлийн бүх агуулгаас хайх боломжтой

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн

танилцуулга

СТЕППЕЛИНК ХХК нь 2013 онд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн бөгөөд, өдийг хүртэл өргөжин тэлсээр бизнес хөгжил, төсөл боловсруулалт, төслийн удирдлага, системийн хөгжүүлэлт, менежментийн цогц үйлчилгээг үзүүлж байна.

Төслийн зорилт
  • Монгол хүн бүрд мэдлэгийг тэгш хүртээмжтэй түгээх
  • Үндэсний баялгийг сахин хамгаалах
  • Оюуны бүтээлийг хуулбарлах явдлыг таслан зогсоох
  • Эш татах соёлыг төлөвшүүлэх
  • Оюутнуудын бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлж, сурлагын чанарыг сайжруулах
  • Их, дээд сургуулиудын сургалтын чанарыг сайжруулах
  • Хамгийн бага зардлаар уншиж, суралцах
  • Цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй суралцах боломжоор хангах

Esan төслийг хөгжүүлэхэд

7

Жилийн судалгаа, хөгжүүлэлт

30

Программист, ажилчид

166

Хуудас судалгааны тайлан

48

Мөр код

8

Дэвшилтэт технологийн сканнер
Хамгийн анхны мэдлэг мэдээллийн нэгдсэн цахим сан, худалдаа

Та бидэнтэй нэгдэхийг хүсч байна уу?

Тийм бол бид танд дээрх боломжуудыг олгон, хамтран ажиллахад бэлэн байна!

Зохиогчоор бүртгүүлэх