Нэр томьёоны тайлбар

[vc_column_text]

Нэр томьёоны тайлбар

[/vc_column_text][divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”1″ divider_color=”default” custom_height=”30″][divider line_type=”No Line” custom_height=”30″]

[vc_column_text]

Хэрэглэгч

ESAN-д бүртгүүлсэн хэрэглэгч[/vc_column_text]

[vc_column_text el_id=”sub”]

Үндсэн хэрэглэгч

ePoint оноо бүхий гишүүнчлэлийн багц худалдан авсан хэрэглэгч.[/vc_column_text][vc_column_text]

ePoint гэж юу вэ?

[/vc_column_text][vc_column_text]ESAN гишүүнчлэлийн эрх авсан хэрэглэгчид бүх төрлийн бүтээлүүдийг үзэхдээ зарцуулах цахим оноо[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Контент

Esan системээс үзэж болох бүх төрлийн ном, сонин, сэтгүүл, аудио ном, видео, эрдмийн ажил, судалгаа[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Үнэгүй контент

Контент нийлүүлэгч нь үнэгүй үзэх боломжтой контент оруулах боломжтой. Үнэгүй контентыг сайтын бүх хэрэглэгчид үнэгүй үзнэ[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Багц контент

Контент нийлүүлэгч оруулсан бүтээлүүдээ багцлан хямдруулж борлуулах боломж. Цуврал ном, сонин, сэтгүүлийн улирлын захиалга гэх мэт…[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Контент нийлүүлэгч

Хувь зохиолч, орчуулагч, оюутан, судлаач буюу Esan системд контент нийлүүлэгчээр бүртгүүлсэн хэрэглэгч юм.[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Хуулбар шалгуур / Plagiarism

Esan систем дэх бүх бүтээлүүдээс хуулбарласан эсэхийг шалгах программ. Шалгуулагчийн бүтээлийг нэгдсэн сангаас эх сурвалжуудтай харьцуулж, давхардлыг тооцон үнэлгээ өгнө[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Эш татах

Нэгдсэн санд бүртгэлтэй эх сурвалжаас эшлэл хийх, Эш татах соёлыг төлөвшүүлэх, бүтээлийн чанарыг сайжруулах зорилготой функц юм. Эш татагдсан тоогоор тухайн бүтээлийн үнэлэмж ихсэнэ.[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Хөрвүүлэх технологи / OCR

Зохиогчын хэвлэмэл бүтээлийг үнэ төлбөргүйгээр цахим хувилбарт шилжүүлэх үйлчилгээ. Та манай контентын төвтэй хамтран цахим бүтээл тууривах боломжтой. Хөрвүүлэх технологи нь эх файлыг сканнердан компьютерт оруулж, хиймэл оюуны тусламжтай хэвлэмэл текстийг дижитал текстэд хөрвүүлэн, алдааг засах программ юм.[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Хиймэл оюун / Artificial intelligence (AI)

Esan хэрэглэгчийн сонирхолд нийцсэн бүтээлийг санал болгох, OCR-аар дамжсан бүтээлийн алдааг засварлах зэрэг олон функцүүд дээр хиймэл оюуныг ашиглан хөгжүүлж байна[/vc_column_text]