EPUB бэлтгэх заавар

Цахим ном буюу EPub нь цахим ном болон бусад төрлийн агуулгыг хадгалахад ашигладаг, түгээмэл хэрэглэгддэг файлын формат юм.

 

ePub форматаар бүтээлээ түгээх нь хэрэглэгчид бүх төрлийн төхөөрөмжөөс хүссэн бүтээлүүдээ хялбар унших боломжийг бүрдүүлдэг.