ISBN код авах заавар

 

Зохиогч өөрийн бүтээлийг оюуны өмчөөр бүртгүүлэхээс гадна 13 орон бүхий  ISBN буюу Олон улсын номын стандарт дугаарыг хэвлэмэл бүтээлд зайлшгүй авсан байх шаардлагатай байдаг.


Үндэсний цахим сан ESAN-д бүтээл нийлүүлэгч болох гэж буй зохиолч нь өөрийн хэвлэмэл бүтээлийг цахимжуулан, нийлүүлэх гэж байгаа бол isbnagency@mbpa.mn цахим хаяг руу хүсэлт илгээн, доорх анкетуудаас бөглөж ISBN код авна.Номын мэдээлэл бөглөх Маягт-1 линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwngVuiFvb7ril6R6bkabSE1Ndmvi4FUw8k-iXCj8du5ZlGA/viewform

8.      Хэвлэн нийтлэгчийн мэдээлэл бөглөх Маягт-2 линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxdWwdeGU0mFKi4yIVx2xDvSclkAO5XWUADxzvgA9u_P-Amw/viewform

9.      Орчуулгын номын эх сурвалжийн мэдээлэл бөглөх Маягт-3 линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOTI3fDMr1zUTqVHEZMNYE1MjS5kB03Zh20MmZUrHprzshdg/viewform